top of page

Yetişkin-Bireysel Terapi

İnsanlar günlük hayatın akışında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır...


İnsanlar günlük hayatın akışında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır.Bu zorluklara yönelik gösterilen tepkiler herkeste farklı şekillerde ve çeşitli yollarla kendini gösterebilir. Kullanılan yollar kimi zaman hayat kalitesini düşürebilir , hayatlarımızda tıkanıklıklara neden olabilir.Tam da bu noktada yetişkin görüşmelerinde , terapistin amacı farklı terapi yöntem ve teknikler aracılığıyla ,belirli sınırlar çerçevesinde , yapılandırılmış bir ortamda kişinin iyi olma halini hedeflemekle birlikte , hayat kalitesini düşüren davranış , düşünce ve duyguları çözümlemeye eşlik etmektir. Kimler Başvurabilir ? Hayatında ters giden durumlar olduğunu sezen , yaşadığı tersliklere çözüm bulmaya çalışan ; hayat kalitesini artırmak isteyen bireyler başvurabilir.


bottom of page